INTUITIONSTEST
SVAR PÅ INTUITIONSTESTET FÖR LifeTV Talkshow MARS:

Geometrisk figur: Triangel
Färg: Vit

SVAR PÅ INTUITIONSTESTET FÖR LifeTV Talkshow APRIL:

Bär: Banan (jo det är faktiskt ett bär)
Siffra: 3