Om yttre påverkan i podden.

staffan

Sedan tidernas begynnelse har människan låtit sig vägledas av sin föreställning om rätt och fel. Dessa föreställningar varierar från en individ till en annan beroende på vad man blivit ”matad med”. Sådant som ses som fel baseras ofta på rädsla. Det finns många falska mästare omkring oss, det kan vara en partner, barn, föräldrar, auktoritetspersoner och så vidare som i grunden är skapade av någon rädsla inom oss. Lyssna på podden här http://liferadiotv.se/sanningssokaren/