Älska dig själv och bli fri

Älska dig själv. Vad skulle hända om du på riktigt älskade dig själv?
I det här avsnittet pratar Sanna Nova Emilia om denna fantastiska konst som är början till att bli FRI!
© LifeTV 2019
sannanovaemilia.se