Mindfulness i skolan ger ro

På Ljungviksskolan i Gråbo erbjuder man eleverna mindfulness under skoldagen på initiativ av skolkurator Gun Johansson. I den här filmen berättar eleverna, kurator och lärare hur bra de mår av att delta. 
Önskan är att få in det på schemat och att alla skolelever kunde få bli erbjudna detta i hela landet.
Inspelat 2017. Intervju, kamera och redigering: Hillevi Sjögren

©LifeTV.nu 2019