Kristallskallarna aktiveras

Kristallskallarna innehåller en mängd information som nu kan nås av oss människor igen. Angela Johnsson håller i aktiveringen av kristallskallarna och i det här programmet berättar hon om den kunskap som nu går att nå igen genom dessa fantastiska skallar från Lemuriens tid.

©lifetv.nu 2019 
Mer om Angela finns på: goldenstarcode.n.nu