Trailer om kristallskallarna

Kristallskallarna innehåller en mängd information som nu kan nås av oss människor igen. Angela Johnsson håller i aktiveringen av kristallskallarna och i det här programmet berättar hon om den kunskap som nu går att nå igen genom dessa fantastiska skallar från Lemuriens tid.

Se hela spännande programmet på lifetv.nu 
Prova gratis första månaden.
©lifetv.nu 2019