Pyramiden ett kraftverk.

Historikerna har länge hävdat att stora pyramiden i Giza, Egypten fungerat som grav för faraonerna.
Men här får du en helt annan förklaring, där pyramiden på ett fantastiskt sätt genererat el och troligen även sänt ut den trådlöst till omgivande civilisation. Kan de ha behärskat fri energi?

Programmet är en film från Universe Inside You
https://www.youtube.com/channel/UCOnnmKlDZltHAqJLz-XIpGA
och är översatt till svenska av Hillevi Sjögren.

Vad tror du? Har vi kanske redan fri energi?

Programvärd: Hillevi Sjögren
©lifetv.nu